НОВИНИ

още

ДЕЙНОСТ

още

image

Българска петролна и газова асоциация е представителна неправителствена организация за сектор Търговия и дистрибуция на течни горива и газ

 

 

Асоциацията е доброволна организация с нестопанска цел. Нейните членове се ръководят от желанието да обединят своя потенциал за защита интересите  на дистрибутори, производители  и търговци на дребно на петролни и газови продукти, за развитие на търговията и промишлеността с нефт и газ в България чрез утвърждаване на равнопоставеността на икономическите субекти и лоялната конкуренция. Като съзнават факта, че представляват интересите както на бизнес средите, така и на широката общественост, членовете на Асоциацията работят в съответствие с правилата на Етичен кодекс, което гарантира чистотата на деловия морал, повишена грижа за опазване на околната среда и за качеството на предлаганите продукти.

КОНТАКТИ

 1504, София, България

ул.  "проф. Асен Златаров", №11" 

тел: +359 2 943 33 84 

e-mail: bpga@bpga.net  

X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА