Членове

Ви ГАЗ България ЕАД

     "Ви-ГАЗ България" ЕАД е на пазара на газ пропан-бутан от 1998-ма година като продава ВВГ под марката ВИТОГАЗ развивайки като основни направления продажбите на газ пропан-бутан в бутилки от 10 и 20 кг, за индустриални и битови нужди в резервоари и на автогаз.

 

     Основна задача за Ви ГАЗ е да удовлетворява винаги нуждите и изисквания на своите клиенти. Ние непрекъснато полагаме грижи за опазването на околната среда, служителите си, бизнес партньорите, бизнес етиката и обществото като цяло.

 

     От първостепенно значение е спазването на правилата за безопасност и охраната на труда. Компанията постига всичко това чрез стриктен контрол по отношение на всички процеси протичащи в нея. По този начин осигуряваме ритмична и сигурна доставка на газ за нормалното функциониране на производствените процеси на нашите клиенти в съответствие с техните изисквания, като постоянно разширяваме кръга на услугите, които предлагаме.

 назад към списък
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА