Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/bpganet/public_html/core/ActiveRecord.php on line 1581

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/bpganet/public_html/core/ActiveRecord.php on line 2781
Shell България представи новите си сценарии за „Градовете на бъдещето“ на юбилеен форум | Новини | Българска петролна и газова асоциация

Новини

Shell България представи новите си сценарии за „Градовете на бъдещето“ на юбилеен форум

Shell България представи новите си сценарии за „Градовете на бъдещето“ на юбилеен форум

30/09/2016 11:24

Темата на събитието по повод годишнината на Shell България беше необходимостта от сътрудничество между бизнеса, правителствата и обществото за справянето с увеличаващите се енергийни нужди на световно ниво по отговорен и природосъобразен начин.

28.09.2016 г., гр. София - Shell България отбеляза 25-та годишнината на компанията в страната с форум посветен на бъдещото устойчиво развитие на енергийния сектор и подобряването на качеството на живот в градовете в следващите десетилетия. 


По време на събитието представители на държавни институции, неправителствени организации, академична общност, бизнес партньори на компанията и журналисти имаха възможността да се запознаят с визията на Shell за възможното бъдещето на бензиностанциите.


“Преди 25 години започнахме дейността си в България и поставихме стандартите на бизнеса, в който се развиваме. Днес можем да се похвалим с мрежа от около 100 търговски комплекса и повече от 1 милион клиенти, които се обслужват всеки месец в България. Доверието на нашите клиенти и партньори, градено през годините чрез постоянна грижа, иновации и безкомпромисен контрол на качеството, ни кара да погледнем напред с отговорност към предизвикателствата на бъдещето, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.


Един от специалните гости на събитието, Вим Томас, главен енергиен съветник в Royal Dutch Shell plc. и ключова фигура в сферата на енергетиката на глобално ниво, направи ексклузивна презентация на „Новите сценарии за градовете на бъдещето“, разработени от Shell. Той сподели резултатите от глобални проучвания, проведени в над 500 града по света.


  “Най-важният извод за всички нас е да осъзнаем необходимостта от сътрудничество и доверие между правителствата, бизнеса и обществото. Успешното развитие на градовете пряко зависи от изграждането на чувство за отговорност и обща цел – създаването на енергийно ефективна, устойчива и компактна градска среда с приятни условия за живот.“ сподели г-н Вим Томас.


  В последваща панелна дискусия участниците във форума - Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, Атанас Тасев, енергиен експерт, Изабел Бланко, Европейската банка за възстановяване и развитие, Юлиан Попов, Европейски институт за  ефективност на  сградите (BPIE) и участник в студентския конкурс „Градовете на бъдещето“, обсъдиха отражението на процеса на урбанизация в страната  върху енергийния сектор на местно  ниво - върху търсенето на енергия, енергийната ефективност и устойчивото развитие. 


  „Вярваме, че темите за устойчивото развитие на градовете на бъдещето, урбанизацията и новите източници на енергия са от ключово значение както на глобално, така и на местно ниво. Искаме да използваме тържествения ни повод, за да повдигнем важни въпроси и да провокираме дискусия в тази посока. Тoва са теми, които пряко касаят всички нас и вярваме, че обществото трябва да вземе мерки днес, за да се справи с енергийните предизвикателства на бъдещето. Осъзнаваме, че дългосрочният успех зависи от способността ни  да предвидим различните видове енергия и горива, от които ще се нуждаят хората в бъдеще и да ги осигурим по конкурентноспособен и природосъобразен начин. добави Камелия Славейкова.


От започването на дейността на компанията през 1991 г, Shell България се стреми да посрещне енергийните нужди на обществото по икономически, социално-отговорен и природосъобразен начин чрез инвестиции в иновации и нови технологии, както и чрез сътрудничество и диалог с всички заинтересовани страни. 


През м. август тази година Shell България стартира конкурса „Градовете на бъдещето“, в който български студенти могат да представят свои идейни разработки с потенциал за внедряване в практиката и да спечелят парични награди. Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да изпратят разработки за справянето с предстоящите предизвикателства по отношение на използването на енергийни ресурси в градовете Проектът трябва да включва детайлно описание на идеята, практическите резултати, ползи и решения на съществуващи и бъдещи енергийни проблеми, както и възможности за развитие на проекта в бъдеще. Допълнителна информация и пълните условия за участие в конкурса:


www.shell.bg/aboutshell/cities-of-the-future.html 
Източник: Шел Б-я, БПГА
назад към списък
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА