Доклади и анализи

 • Бюлетин на БПГА, брой 4 БЮЛЕТИН НА БПГА, БРОЙ 4 12/06/2018
  4,225 kb
  Издание юни 2018г ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Бюлетин на БПГА, брой 3 БЮЛЕТИН НА БПГА, БРОЙ 3 18/01/2018
  7,486 kb
  Издание Януари 2018г ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Годишен финансов отчет на БПГА за 2016г ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БПГА ЗА 2016Г 23/06/2017
  37,494 kb
  ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Доклад на БПГА за дейността през 2016г. ДОКЛАД НА БПГА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016Г. 09/03/2017
  10,238 kb
  ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Бюлетин на БПГА, брой 2 БЮЛЕТИН НА БПГА, БРОЙ 2 28/06/2016
  8,643 kb
  Издание, Юни 2016г. ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Бюлетин на БПГА, брой 1 БЮЛЕТИН НА БПГА, БРОЙ 1 28/06/2016
  5,718 kb
  Издание, март 2016г. ИЗТЕГЛЯНЕ
 • Доклад на БПГА за 2014-2015г. ДОКЛАД НА БПГА ЗА 2014-2015Г. 24/06/2016
  58,737 kb
  Доклад за дейността на БПГА през периода 2014-2015г ИЗТЕГЛЯНЕ
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА