Нашият екип

 • Валентин Златев
  Валентин Златев

   

  Председател

  на Българска петролна и газова асоциация

   

   

             

             Валентин Златев е специалист по международно право, доктор на политическите науки, възпитаник на Московския държавен институт за международни отношения - МГИМО.

             Цялата му професионална кариера е свързана с нефта. Работи в най-големите руски нефтени компании “Роснефт” и “ЛУКОЙЛ”, като от създаването на компанията “ЛУКОЙЛ-България” е неин генерален директор.

             Автор е на книгата “Нефт, газ и геополитика”, както и на редица публикации в областта на геополитиката в специализирани издания. Доктор хонорис кауза на City University of Seattle, САЩ.

 • Андрей Делчев
  Андрей Делчев

   

  Изпълнителен директор

  на Българска петролна и газова асоциация

   

   

   

               Андрей Делчев е възпитаник на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Специализирал е в Гърция (1984, “Конституционно право на Гърция”), Франция (Париж, 1991, “Защита на конкуренцията”), Англия (1994, “Реформа на публичната администрация”).

              До 1990 г. г-н Делчев работи в Софийски районен съд като съдия, а впоследствие и като председател на съда.

             От 1991 г. до юни 1997 г. е началник на правния отдел на Министерски съвет. Участвал е в създаването на практически цялото ново законодателство на страната, като е работил върху над 10 000 акта на седем правителства - проектозакони, постановления и решения.

              Бил е Директор на група за управление на проектите по ФАР в Министерски съвет.

             В продължение на 7 години е председател на Борда на директорите на “Balkan Holidays International” – най-големия български туроператор, с дъщерни дружества в дванайсет държави от Европа и Северна Америка.

 • Мария Йорданова
  Мария Йорданова

   

  Организационен секретар

   

   

   


              Мария Йорданова е завършила Първа английска езикова гимназия в София през 1996 г. Възпитаник е на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност „право”, със специализация в областта на правораздаването.

               В периода 1998-1999г е стажант в адвокатска кантора Мандат ООД, http://mandat-bg.com.

              От 2001 до 2002г работи като правен сътрудник в Народното събрание на Република България. Има няколкогодишен стаж в издателски компании - „Марица” и „Икономедия”, публикува статии в European facility management network, http://www.eurofm.org.

            От 2007 до 2008г е част от екипа на едно от първите консултантски дружества с предмет на дейност разработване на проекти, финансирани от структурните европейски фондове – Юропроджектс пойнт, http://www.europp.bg.

           До февруари 2009г работи като сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията, http://www.csd.bg, участва в организирането на международни обществено-политически форуми за борба със сивата икономика и корупцията. Предоставя правна помощ на неправителствени организации и неформални сдружения в областта  на правата на човека.

           Присъединява се към екипа на Българска петролна и газова асоциация през март 2009 г.

            е-mail: maria.jordanova@bpga.net

 • инж. Мая Любенова
  инж. Мая Любенова

   

  Организационен Координатор

   

   

   

   

              Завършила Техникум по Търговия, гр. Враца, през 1998г.

            Възпитаник на Технически Университет, гр. София, степен Магистър, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”, Специализация Роботика.

              Има опит в сферата на Търговията, като специалист-търговец на структурни кабелни системи (СКС), както и търговия с компютърни системи и технологии.

             Работила е в областта на услугите и консултантска дейност, свързана с проектиране на СКС, изготвяне на оферти, проекти и цялостна следпроектна документация.

            Участвала в изготвянето на проекти за големи хотелски комплекси, бизнес-сгради, банкови институции, бензиностанции, офис и складови помещения, жилищни сгради.

             Работила като администратор на бази данни и уеб-портал в областта на недвижимите имоти.

              От февруари 2010г. е част от екипа на БПГА.

              e-mail: maya.lyubenova@bpga.net

 • Светослав Бенчев
  Светослав Бенчев

   

  Юрист Европейско право 

   

   

   

   

             Светослав Бенчев е възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил-Философ”.

            Той продължава образованието си в университета „Робърт Шуман” в Страсбург в областта на международно и европейско право.

             Завършва магистратура „Общностно право” в университета на Люксембург, след което специализира в Съда на Европейския съюз.   

              Работил е в частния сектор във Франция.  Има и магистратура „ Право на интелектуалната собственост” от Центъра за изследване на интелектуалната и индустриална собственост в Страсбург.

             Съосновател на Асоциацията на българските студенти в Елзас.  Автор на няколко статии свързани с правото на ЕС в областта на данъчната политика и двойното облагане.

                От февруари 2010 г. е част от екипа на БПГА. 

                 e-mail: svetoslav.benchev@bpga.net

 • Цвета Динкова
  Цвета Динкова

   

  Експерт „Връзки с обществеността”

   

   

   

   

               Цвета Динкова е завършила Езикова гимназия „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик.

           Продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство. Има бакалавърска степен по „Финанси” и магистратура „Европейска интеграция” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

   Работила е почти 15 години в сферата на бизнес журналистиката в различни печатни медии. Оглавявала е отдел „Бизнес” в две издания.

          Преминала е шестмесечен квалификационен курс „Европейски стандарти в медиите” в София и Рим.

          Участвала е в научни конференции в областта на медиите и европеистиката в Рим, Торун (Полша), Флоренция и София.

          Съавтор научната студия «Съграждане на гражданството: перспективи за публичното партньорство в България».

   Присъединява се към екипа на Българската петролна и газова асоциация през октомври 2015 г. 

                 e-mail: tsveta.dinkova@bpga.net 

X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА