Дейности и проекти

Общо събрание на БПГА

Общо събрание на БПГА

01/09/2013 14:53
Общо събрание на БПГА, 09.10.2013г., зала "Рила" на "Шератон х-л Балкан".


На основание чл. 33, ал.2, т.3 от Устава на Сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на БПГА  свиква Общо събрание на 09.10.2013г. в зала "Рила" на Шератон х-л Балкан.
 
 
Обявлението е публикувано в Държавен вестник, брой 68/2013, неофициален раздел, стр.46-47, т.34.
 
 
 
 
Дневен ред:
 
  
1. Отчет за дейността на БПГА;
2. Финансов доклад за отчетния период;
3. Приемане на нови членове в БПГА;
4. Заличаване на членство на компании, неспазващи Устава на Сдружението;
5. Гласуване на промени в Устава на БПГА;
6. Провеждане на избор на Управителен съвет и Председател на БПГА;
7. Разни. 
назад към списък
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА