Дейности и проекти

Участие на БПГА в годишна среща на EUROPIA, 24.06.2013г.

Участие на БПГА в годишна среща на EUROPIA, 24.06.2013г.

30/06/2013 15:18
Отчетен Доклад за участие на БПГА в годишна среща на Асоциацията на европейската петролна индустрия в Брюксел, Белгия, 24.06.2013г.

На годишната среща на Асоциацията на европейската петролна индустрия бе дискутирано настоящото състояние на петролния бранш в контекста на продължаващата икономическа криза и нарастваща конкуренция. Обсъдено бе и въздействието на европейското законодателство върху петролната индустрия: по-специално върху сферата на сигурност на доставките и конкурентоспособността. Горивата бяха разгледани и в контекста на общата политика за въвеждане на по-висок процент възобновяеми енергийни източници.

 

назад към списък
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД
X

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА