Разни

 • Предложение на Агенция "Пътна инфраструктура", Януари 2013 ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ЯНУАРИ 2013 06/02/2013
  406 kb
  За въвеждане на номер на винетен стикер като допълнителен реквизит при издаването на фискален бон. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Правилник за прилагане на ЗАДС ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАДС 24/01/2012
  15 kb
  Обнародван в брой 7 на ДВ от 24.01.2012г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Становище на АПЕЕ, относно Проект на енергийната стратегия на България СТАНОВИЩЕ НА АПЕЕ, ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ 29/07/2010
  446 kb
  Официално становище на Асоциацията на производителите на екологична енергия. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Национална Стратегия по енергийна ефективност НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 22/07/2010
  133 kb
  Концепция на стратегията ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Енергийна стратегия на РБ до 2020г. ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РБ ДО 2020Г. 14/07/2010
  520 kb
  Проект на Стратегията, предложена от МИЕТ за обществено обсъждане ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Национален план за действие за енергията от ВЕИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЕИ 09/07/2010
  1,495 kb
  Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници / 30.06.2010г. ИЗTЕГЛЯНЕ
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД