Закони

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 13/03/2013
  1,527 kb
  Публ. в брой 24 на ДВ от 12.03.2013г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗИД на Закон за данък върху добавената стойност ЗИД НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 11/03/2013
  612 kb
  Публ. в ДВ, брой 23, от 08.03.2013г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти, 2013 ЗАКОН ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ, 2013 18/02/2013
  352 kb
  Обнародван в ДВ, бр. 15, от 15.02.2013г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗАДС, редакция от 17.07.2012г. ЗАДС, РЕДАКЦИЯ ОТ 17.07.2012Г. 12/09/2012
  7,900 kb
  Обнародван в ДВ, брой 54 от 17.07.2012г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Закон за енергията от възобновяеми източници_28.03.2012г. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ_28.03.2012Г. 10/04/2012
  88 kb
  Приет на 28.03.2012г., обнародван в ДВ на 05.04.2012г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Закон за изменение на ЗЗЗНН, проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗЗЗНН, ПРОЕКТ 07/02/2012
  125 kb
  Проект на Закона за изменение на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, към 23.11.2011г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 07/06/2011
  73 kb
  Указ № 124 на основание чл.98, т.4 от Конституцията на РБ. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ПИД на ПП на ЗАДС, 22.02.2011г. ПИД НА ПП НА ЗАДС, 22.02.2011Г. 22/02/2011
  194 kb
  Публикуван в Държавен в-к брой 16 от 22.02.2011г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗАДС промени към 30.11.2010г. ЗАДС ПРОМЕНИ КЪМ 30.11.2010Г. 06/12/2010
  838 kb
  ИЗTЕГЛЯНЕ
Предишна страница123
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД