Законопроекти

 • Мотиви към Законопроект на ЗЗНН, от 24.06.2016г. МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ НА ЗЗНН, ОТ 24.06.2016Г. 27/06/2016
  51 kb
  ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Проект на Закон за запасите от нефт и нефтопродукти ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 27/06/2016
  79 kb
  Публикуван на 24.06.2016г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Законопроект на ЗДДС от 19.02.2013г. ЗАКОНОПРОЕКТ НА ЗДДС ОТ 19.02.2013Г. 20/02/2013
  158 kb
  ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ПП на ЗДДС, Правилник за изменение и допълнение ПП НА ЗДДС, ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 06/02/2013
  194 kb
  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС, подложен заобществено обсъждане до 10.02.2013г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Постановление за изменение на НСИКПМК ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НСИКПМК 06/02/2013
  955 kb
  Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване,които подлежат на метрологичен контрол ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗИД на ЗДДС, 16.01.2013г. ЗИД НА ЗДДС, 16.01.2013Г. 17/01/2013
  91 kb
  Предложен за обществено обсъждане, краен срок до 30.01.2013г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН ТАРИФА № 11 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДАМТН 30/10/2012
  233 kb
  Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите събирани от ДАМТН по Закона за държ. такси ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Проект на Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА БИОГОРИВАТА И ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА 22/10/2012
  213 kb
  Срок за обществено обсъждане и входиране на предложения - 25.10.2012г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Проект на Закон за данък добавена стойност ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 24/09/2012
  202 kb
  За обществено обсъждане, 14.09-28.09 ИЗTЕГЛЯНЕ
Предишна страница12
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД