Заповеди

 • Приложение към ЗАМ-594 от 28.06.2013г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАМ-594 ОТ 28.06.2013Г. 29/11/2013
  25 kb
  Транзакции горива - Приложение № 9 към Раздел ІV, т. ІV.1/14 и Приложение № 8 към Раздел ІV, т. ІV.1/14, . ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Заповед ЗАМ-594 от 28.06.2013г. на Директора на АМ ЗАПОВЕД ЗАМ-594 ОТ 28.06.2013Г. НА ДИРЕКТОРА НА АМ 29/11/2013
  2,464 kb
  Относно Ред, начин и формат за електронно предаване на данни от средствата за измерване и контрол. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗАМ-114 / 26.05.2010г. на Агенция "Митници" ЗАМ-114 / 26.05.2010Г. НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" 08/07/2010
  1,127 kb
  Заповед за "Ред и начин за електронно предаване на данни от измервателните устройства" ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗАМ - 519 / 16.08.2012г. ЗАМ - 519 / 16.08.2012Г. 12/09/2012
  1,731 kb
  Заповед на Директора на Агенция "Митници", изменяща ЗАМ-114 от 26.03.2010г., изменена със Зповед ЗАМ-38 от 18.01.2012г. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗМФ-612 / 180512 ЗМФ-612 / 180512 20/06/2012
  1,032 kb
  Заповед на Ваньо Танов, изменяща ЗАМ - 38 / 18.01.2012 ИЗTЕГЛЯНЕ
 • ЗАМ 38 / 18.01.2012г ЗАМ 38 / 18.01.2012Г 16/03/2012
  2,404 kb
  За изменение на ЗАМ-114 / 26.03.2010г за реда и начина за електронно предаване на данни от измервателните устройства. ИЗTЕГЛЯНЕ
 • Заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" № РД-11-750 от 05.03.2013г. ЗАПОВЕД НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" № РД-11-750 ОТ 05.03.2013Г. 07/06/2013
  1,676 kb
  Ограничение на движението на тежкотоварни автомобили през активния летен сезон на участъци от републиканските пътища. ИЗTЕГЛЯНЕ
X

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА AСОЦИАЦИЯТА

ВХОД