Лукойл България EOOД

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД е част от голямото семейство на ПАО „ЛУКОЙЛ” – една от най-големите вертикално интегрирани нефтогазови компании в света, с дял от над 2% от световния добив на нефт и около 1% от доказаните запаси на въглеводороди.

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД е лидер в търговията и дистрибуцията на висококачествени горива, полимери и нефтохимикали – производство на най-голямата рафинерия на Балканите “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Компанията е един от най-големите инвеститори и работодатели в страната.

От 1999 г. насам дружеството разви модерна верига от над 220 бензиностанции,  разположени в повечето градове на страната и на всички основни пътни артерии. Веригата бензиностанции “ЛУКОЙЛ” предлага на своите клиенти висококачествени горива – стандартни и от премиум-серията ЕКТО, моторни масла, произведени по най-съвременни технологии и отговарящи на всички международни изисквания, отлично обслужване, уют и комфорт.

„ЛУКОЙЛ-България” e първата компания от петролния бранш у нас, защитила сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за енергиен мениджмънт. Тя е и единствената с четири сертификата за съответствие с международните стандарти: ISO 50001-енергиен мениджмънт, ISO 9001- качествено управление, ISO 14001-управление на околната среда и BS OHSAS 18001-управление на здравето и безопасните условия на труд.

Като социално отговорна компания, „ЛУКОЙЛ-България” оказва значителна подкрепа на българската култура, спорт, образование и на Българската православна църква. Компанията подпомага домове за деца в неравностойно положение, здравни заведения и участва в редица благотворителни инициативи.

Официален сайт

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.