НИС Петрол ЕООД

Създадена е през 2011г.,  и е част от водещата световна енергийна група на „ГАЗПРОМ” / http://www.gazprom.com/about//. От началото на дейността си досега, като основна задача дружеството си поставя изграждането на национална мрежа бензиностанции, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти. Дружеството е възприело организационна структура с три йерархични нива на управление – с цел максимална гъвкавост и ефективност на процесите на управление и администриране на бизнес дейностите.

Компанията осъществява продажби както на дребно, така и на едро. Към края на 2012г. мрежата за продажби на дребно на компанията управлява 14 бензиностанции, които за момента функционират без бранд. Брандирането на обектите /тези и други/ е в ход и те ще бъдат открити под марката „GAZPROM” – символ на световно качество и утвърдени високи стандарти, в рамките на 2013г. На обектите на „НИС ПЕТРОЛ” ЕООД в продажба са – Дизел Б6, Бензини Б3, Пропан-бутан, и синтетични, полусинтетични и минерални масла с марките NISOTEC и G-energy.

Поради невъвеждането на търговска марка през 2012г., за периода не са провеждани рекламни кампании в медиите, а търговската политика за привличане на крайните клиенти се базира на гъвкави схеми за ценообразуване и продуктови промоции на самите обекти.

Оценката на пазарния дял на компанията „НИС ПЕТРОЛ” ЕООД в търговията на дребно с горива в България за 2012г. е около 0,5 – 0,6 %.

През 2012г. „НИС ПЕТРОЛ” ЕООД придоби и складова база – База за светли горива „НИС – Костинброд”. Капацитетът на базата е както следва: Бензин 95 – 4 500 м3; Бензин високооктанов – 50м3; Дизел – 11 000 м3; Биетанол – 50м3; ФАМЕ (биодизел) – 50м3; Адитиви – 8*1,5м3.

В процес е внедряването на водещи технологии относно управлението на доставките на петролни продукти, в съответствие с фирмените стандарт и в резултат на на опита и постиженията на другите бази и рафинерии, собственост на групата GAZPROM, както в съседните страни, например Сърбия, така и в световен мащаб.

Като елемент от глобалната корпоративна политика и насочено към повишаване конкурентоспособността, Дружеството е предприело действия за получаване на редица международни сертификати за качество, между които SEVESO II и ISO.

Официален сайт

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.