Синергон Петролеум ЕООД

Дружество Синергон Петролеум е създадено през април 2008 г. като част от Синергон Холдинг АД. Дружеството се явява наследник на част от бизнеса на Топливо Газ. Основната дейност на Синергон Петролеум е търговията и съхранението на петролни продукти и газ.

В активите на фирмата влизат газово хранилище в Кремиковци, петролна база в Малашевци, 30 обекта за търговия на дребно, 40 железопътни вагона и др. Дружеството е лицензирано като данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

Освен търговия на едро и дребно, компанията предлага и услуги като:

  • Профилактика, поддръжка и ремонт на стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
  • Профилактика и поддръжка на съдове за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/, работещи под налягане;
  • Ремонт и подмяна на стоманени тръби от промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
  • Ремонт на помпи и компресори за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
  • Ремонт и подмяна на арматура/кранове, манометри, отсекатели, възвратни клапани и др./ по промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове/пропан-бутан/;
  • Проверка, ремонт и настройка на предпазни клапани за газови инсталации съдове под налягане;
  • Проверка, ремонт и настройка на разходомери за газколонки и газовози;
  • Подготовка на съдове под налягане/резервоари, автоцистерни, жп.цистерни/, за пропан-бутан, за периодични прегледи по чл.265 от Наредба за устройството,безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;
  • Хидравлично изпитване на якост на съоръжения под налягане/газови инсталации, резервоари, автоцистерни и жп. цистерни/;
  • Изпитване на плътност на съоръжения под налягане/газови инсталации, резервоари, автоцистерни и жп. цистерни/.

Официален сайт

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.