Дейност

Асоциацията беше създадена в условията на държавен монопол в петролната индустрия. Доминиращата позиция на най-голямата държавна рафинерия „Нефтохим” и неприватизирания тогава дистрибутор „Петрол” определяха една неравна база за играчите на петролния пазар. В тази атмосфера главната задача на Асоциацията беше предопределена – да допринася за процеса на демонополизация в петролната промишленост и да съдейства за прилагане на конституционно право на свободна предприемаческа инициатива. Организацията играе активна роля в последвалите събития днес и цените на горивата са либерализирани и се подчиняват само на регулацията на пазарните принципи. Както „Нефтохим”, така и „Петрол” днес са частна собственост и спазват правилата на пазарната икономика.

След постигането на тази първа цел Българската Асоциация за петрол и газ насочи дейността си към коопериране с държавните власти и други неполитически организации в процеса на хармонизиране на българското законодателство с Acquis Communautaire, като стъпка към интегрирането на България в Европейския Съюз.

Към днешна дата, Българска петролна и газова асоциация взема участие в постоянни работни групи към Министерство на Икономиката, Енергетика и Туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на Финансите, Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите.

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.