Нашият екип

Живодар Терзиев

Живодар Терзиев
Председател на БПГА

Управител и съдружник
в дружеството за търговия с петролни
продукти „ЗАРА-Е” ООД, компания, създадена с изцяло български капитали.

Г-н Живодар Терзиев работи в структурите на дружеството от 1996 г. Г-н Терзиев е доказан експерт в бранша, с дълбоки познания върху спецификите на българския пазар и експертиза в сферата на кономиката.

Основен приоритет на г-н Терзиев като Председател на БПГА е да работи за утвърждаването на Българската петролна и газова асоциация като най-авторитетната браншова асоциация в сектора производство и търговия с течни горива. Сдружението ще следва мисията си за борба със сивия сектор и елоялните практики, за установяване на чиста и прозрачна конкурентна среда, както и за равенство пред закона на всички участници на пазара.

Г-н Терзиев беше избран за Председател на БПГА с двегодишен мандат на Общото събрание на Българската петролна и газова асоциация, проведено на 27.03.2019 г.

Андрей Делчев

Изпълнителен директор
на Българска петролна и газова асоциация

Андрей Делчев е възпитаник на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Специализирал е в Гърция (1984, “Конституционно право на Гърция”), Франция (Париж, 1991, “Защита на конкуренцията”), Англия (1994, “Реформа на публичната администрация”).

До 1990 г. г-н Делчев работи в Софийски районен съд като съдия, а впоследствие и като председател на съда.

От 1991 г. до юни 1997 г. е началник на правния отдел на Министерски съвет. Участвал е в създаването на практически цялото ново законодателство на страната, като е работил върху над 10 000 акта на седем правителства – проектозакони, постановления и решения.

Бил е Директор на група за управление на проектите по ФАР в Министерски съвет.

В продължение на 7 години е председател на Борда на директорите на “Balkan Holidays International” – най-големия български туроператор, с дъщерни дружества в дванайсет държави от Европа и Северна Америка.

Мария Йорданова

Организационен секретар

Мария Йорданова е завършила Първа английска езикова гимназия в София през 1996 г. Възпитаник е на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност „право”, със специализация в областта на правораздаването.

В периода 1998-1999г е стажант в адвокатска кантора Мандат ООД, http://mandat-bg.com.

От 2001 до 2002г работи като правен сътрудник в Народното събрание на Република България. Има няколкогодишен стаж в издателски компании – „Марица” и „Икономедия”, публикува статии в European facility management network, http://www.eurofm.org.

От 2007 до 2008г е част от екипа на едно от първите консултантски дружества с предмет на дейност разработване на проекти, финансирани от структурните европейски фондове – Юропроджектс пойнт, http://www.europp.bg.

До февруари 2009г работи като сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията, http://www.csd.bg, участва в организирането на международни обществено-политически форуми за борба със сивата икономика и корупцията. Предоставя правна помощ на неправителствени организации и неформални сдружения в областта  на правата на човека.

Присъединява се към екипа на Българска петролна и газова асоциация през март 2009 г.

          е-mail: [email protected]

инж. Мая Любенова

Организационен Координатор

Завършила Техникум по Търговия, гр. Враца, през 1998г.

Възпитаник на Технически Университет, гр. София, степен Магистър, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”, Специализация Роботика.

Има опит в сферата на Търговията, като специалист-търговец на структурни кабелни системи (СКС), както и търговия с компютърни системи и технологии.

Работила е в областта на услугите и консултантска дейност, свързана с проектиране на СКС, изготвяне на оферти, проекти и цялостна следпроектна документация.

Участвала в изготвянето на проекти за големи хотелски комплекси, бизнес-сгради, банкови институции, бензиностанции, офис и складови помещения, жилищни сгради.

Работила като администратор на бази данни и уеб-портал в областта на недвижимите имоти.

От февруари 2010г. е част от екипа на БПГА.

Светослав Бенчев

Светослав Бенчев

Юрист Европейско право 

Светослав Бенчев е възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил-Философ”.

Той продължава образованието си в университета „Робърт Шуман” в Страсбург в областта на международно и европейско право.

Завършва магистратура „Общностно право” в университета на Люксембург, след което специализира в Съда на Европейския съюз.

Работил е в частния сектор във Франция.  Има и магистратура „ Право на интелектуалната собственост” от Центъра за изследване на интелектуалната и индустриална собственост в Страсбург.

Съосновател на Асоциацията на българските студенти в Елзас.  Автор на няколко статии свързани с правото на ЕС в областта на данъчната политика и двойното облагане.

От февруари 2010 г. е част от екипа на БПГА.

               e-mail: [email protected]

Цвета Динкова

Експерт „Връзки с обществеността”

Цвета Динкова е завършила Езикова гимназия „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик.

Продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство. Има бакалавърска степен по „Финанси” и магистратура „Европейска интеграция” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Работила е почти 15 години в сферата на бизнес журналистиката в различни печатни медии. Оглавявала е отдел „Бизнес” в две издания.

Преминала е шестмесечен квалификационен курс „Европейски стандарти в медиите” в София и Рим.

Участвала е в научни конференции в областта на медиите и европеистиката в Рим, Торун (Полша), Флоренция и София.

Съавтор научната студия «Съграждане на гражданството: перспективи за публичното партньорство в България».

Присъединява се към екипа на Българската петролна и газова асоциация през октомври 2015 г.

 e-mail: [email protected] 

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.