Bulmarket DM Ltd.

Дружеството е регистрирано през 1996г. Към днешна дата е един от най–големите търговци на едро на газ пропан-бутан. От 2001г. работи по проект за използване на метан и биодизел и в момента е лидер на пазара по внедряване на технологии за алтернативни горива.

“Булмаркет ДМ” ООД е собственик на многофункционален терминал, който е единствен като възможности в България и включва трите вида транспорт – ж.п., авто и воден, свързани с обща газопроводна мрежа, със складово стопанство и три  помпено – компресорни станции.

Към настоящия момент фирмата разполага със складови обеми за съхранение на газ 6500 куб.м. В процес на изграждане е втори склад с капацитет 4000 куб.м. Част от продажбите на газ се извършват във верига собствени газстанции, които са  10 в различни градове. От 2002 г. е въведен в експлоатация пристанищен терминал, който е единствен по долното течение на р. Дунав. Фирмата разполага също и с хранилище за дизелово гориво и е един от основните дистрибутори за дизел и евродизел за региона.

През юни 2002г. Булмаркет получава сертификат за компресорната установка съгласно изискванията на БДС и ДИТН за употреба на територията на страната. Сертифицирани са и газозарядните колонки като средства за търговска продажба.

Website

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.