Мария Йорданова

Организационен секретар

 

Мария Йорданова е завършила Първа английска езикова гимназия в София през 1996 г. Възпитаник е на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност „право”, със специализация в областта на правораздаването. В периода 1998-1999г е стажант в адвокатска кантора Мандат ООД,  От 2001 до 2002г работи като правен сътрудник в Народното събрание на Република България. Има няколкогодишен стаж в издателски компании – „Марица” и „Икономедия”, публикува статии в European facility management network, http://www.eurofm.org.

От 2007 до 2008г е част от екипа на едно от първите консултантски дружества с предмет на дейност разработване на проекти, финансирани от структурните европейски фондове – Юропроджектс пойнт, До февруари 2009г работи като сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията, http://www.csd.bg, участва в организирането на международни обществено-политически форуми за борба със сивата икономика и корупцията. Предоставя правна помощ на неправителствени организации и неформални сдружения в областта  на правата на човека. Присъединява се към екипа на Българска петролна и газова асоциация през март 2009 г.