Живодар Терзиев

Председател на БПГА

Управител и съдружник в дружеството за търговия с петролни продукти „ЗАРА-Е” ООД, компания, създадена с изцяло български капитали.

 

Живодар Терзиев работи в структурите на дружеството от 1996 г. Г-н Терзиев е доказан експерт в бранша, с дълбоки познания върху спецификите на българския пазар и експертиза в сферата на кономиката.

Основен приоритет на г-н Терзиев като Председател на БПГА е да работи за утвърждаването на Българската петролна и газова асоциация като най-авторитетната браншова асоциация в сектора производство и търговия с течни горива. Сдружението ще следва мисията си за борба със сивия сектор и елоялните практики, за установяване на чиста и прозрачна конкурентна среда, както и за равенство пред закона на всички участници на пазара.

 
Г-н Терзиев беше избран за Председател на БПГА с двегодишен мандат на Общото събрание на Българската петролна и газова асоциация, проведено на 27.03.2019 г.