Новини

 

Дейност

Българска петролна и газова асоциация е представителна неправителствена организация за сектор Търговия и дистрибуция на течни горива и газ

Асоциацията е доброволна организация с нестопанска цел. Нейните членове се ръководят от желанието да обединят своя потенциал за защита интересите  на дистрибутори, производители  и търговци на дребно на петролни и газови продукти, за развитие на търговията и промишлеността с нефт и газ в България чрез утвърждаване на равнопоставеността на икономическите субекти и лоялната конкуренция. Като съзнават факта, че представляват интересите както на бизнес средите, така и на широката общественост, членовете на Асоциацията работят в съответствие с правилата на Етичен кодекс, което гарантира чистотата на деловия морал, повишена грижа за опазване на околната среда и за качеството на предлаганите продукти.

 

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.