Бент Ойл АД

1303, гр. София, ул. “Шар планина” № 35, ет. 5-6

Булмаркет ДМ ЕООД

7000, Русе, бул. Тутракан 100 тел.: 082 817 400 факс: 082 844 862 e-mail: office@bulmarket.bg

Газтрейд АД

гр. София, бул. “Цариградско Шосе” № 62, тел./факс: 02/ 974 40 04,
e-mail: office@gastradebg.com

Джи Ти Ей Петролиум ООД

гр. София, бул “Симеоновско шосе” 93 Б, вх.А, ет.2, офис 2

+359 899 444 100
e-mail: office@gtapetroleum.com

Еко България ЕАД

ул. „Лъчезар Станчев” № 3, Административно-търговски комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9, тел: +359 2 4485500, е-mail: office@eko.bg, п.к. 1756, гр. София

ЗАРА – Е ООД

гр. Стара Загора, ул. Индустриална №1

Литекс АД

1753, гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 3, Контакти: 02/81 62 022

Лукойл България EOOД

гр. София, бул. “Тодор Александров” №42, тел. 02 91 74 300, e-mail: office@lukoil.bg

Лукойл Нефтохим Бургас АД

8104, гр. Бургас, e-mail: priemna@neftochim.bg

НИС Петрол ЕООД

гр. София, бул. „Н. Вапцаров“, №51А, тел. 02 421 06 60

ОМВ България ООД

гр. София, ул. “Софийски герой” №1, ет.7, тел. 02 932 97 10, e-mail: info.bulgaria@omv.com

Петрол АД

1404, гр. София, бул. “гр. Ловеч, х-л Ловеч, ул. “Търговска” №12

Приста Ойл Холдинг ЕАД

гр. София, ул. “Златен рог” №20, Офис № 9, тел. 02 962 01 10, e-mail: office@prista-oil.bg

Ромпетрол България ЕАД

гр. София, бул. “Сливница” №188, тел. 02 985 57 00, 02 985 57 15, e-mail: Office.Bulgaria@rompetrol.com

Синергон Холдинг АД

ул. Солунска 2
+359 2 933 35 99
е-mail: office@sng.bg

Шел България ЕАД

1505, гр. София, бул “Ситняково” №48, Сердика офиси, ет. 8