Членове

Газтрейд АД

гр. София, бул. “Цариградско Шосе” № 62, тел./факс: 02/ 974 40 04, e-mail: [email protected]

Вижте повече

Еко България ЕАД

гр. София, р-н Изгрев, ул. “170”, №5, Търговски к-с “Литекс Тауърс”, ет. 9, тел. 02 4485 500, e-mail: [email protected]

Вижте повече

ЗАРА – Е ЕООД

гр. Стара Загора, ул. Индустриална №1

Вижте повече

Литекс АД

гр. София, 1753, ул. “Лъчезар Станчев” № 3, Контакти: 02/81 62 022

Вижте повече

Лукойл България EOOД

гр. София, бул. “Тодор Александров” №42, тел. 02 91 74 300, e-mail: [email protected]

Вижте повече

Лукойл Нефтохим Бургас АД

гр. Бургас, 8104, e-mail: [email protected]

Вижте повече

НИС Петрол ЕООД

гр. София, бул. „Н. Вапцаров“, №51А, тел. 02 421 06 60

Вижте повече

ОМВ България ООД

гр. София, ул. “Софийски герой” №1, ет.7, тел. 02 932 97 10, e-mail: [email protected]

Вижте повече

Петрол АД

гр. София, 1404, бул. “гр. Ловеч, х-л Ловеч, ул. “Търговска” №12

Вижте повече

Приста Ойл Холдинг ЕАД

гр. София, ул. “Златен рог” №20, Офис № 9, тел. 02 962 01 10 e-mail: [email protected]

Вижте повече

Ромпетрол България ЕАД

гр. София, бул. “Сливница” №188, тел. 02 985 57 00, 02 985 57 15, e-mail: [email protected]

Вижте повече

Синергон Холдинг АД

ул. Солунска 2
+359 2 933 35 99
е-mail: [email protected]

Вижте повече

Шел България ЕАД

1505, гр. София, бул “Ситняково” №48, Сердика офиси, ет. 8

Вижте повече

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.