Петрол АД

Основните дейности на Петрол АД в България са:

  • продажба на горива на дребно,
  • продажба на горива на едро,
  • транспорт на горива,
  • съхранение на горива,
  • продажба на стоки,
  • поддръжка на съоръжения за продажба на горива.

Част от тези дейности се изпълнява от дъщерните дружества на “Петрол” АД –  “Нафтекс Петрол” ЕООД,  “Петрол Транс Експрес” ЕООД и “Петрол Техника” ЕООД.

“Петрол” АД реализира приблизително 17% от продажбите на дребно на петролни продукти в България чрез най-голямата мрежа бензиностанции, която се състои от повече от 330 търговски обекта на територията на цялата страна. Бензиностанциите са интегрирани чрез най-съвременни комуникационни решения като сателитен пренос на данни чрез VSAT система, модерни електронни системи с фискална памет, както и картови системи за разплащания.

С цел подобряване на своята дейност компанията работи за осигуряване на максимално високо качество на горивата, инвестира в строителство и модернизиране на мрежата от бензиностанции и развива своята партньорска програма. Въведените фирмени технически, метрологични и екологични стандарти в търговските обекти на дружеството покриват всички изисквания на Европейския съюз.

Официален сайт

© 2019 Всички права запазени. Българска петролна и газова асоциация.