Петрол АД

Основните дейности на Петрол АД в България са: 

  • продажба на горива на дребно,
  • продажба на горива на едро,
  • продажба на стоки,
  • партньорства с международни и локални партньори в сектора за бързо хранене,
  • иновативни проекти свързани с продажбата на горива,
  • услуги и дейности свързани с плащания на комунални сметки, билети за събития, винетки, тол такси, застраховки и др.

 “Петрол” АД реализира приблизително 17% от продажбите на дребно на петролни продукти в България чрез най-голямата мрежа бензиностанции, която се състои от повече от 320 търговски обекта на територията на цялата страна. Компанията притежава единствената в страната верига от бензиностанции на самообслужване, интегрирани за работа, както с банкови, флийт и лоялни карти, така и с банкноти за кешови разплащания.

 С цел подобряване на своята дейност компанията работи за осигуряване на максимално високо качество на горивата използвайки контрола на собствен лабораторен и експертен ресурс, инвестира в строителство и модернизиране на мрежата от бензиностанции и развива своята партньорска програма. Въведените фирмени технически, метрологични и екологични стандарти в търговските обекти на дружеството покриват всички изисквания на Европейския съюз.

Официален сайт