БПГА Екип

portrait_svetoslav_benchev_small_bpga

Светослав Бенчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БПГА

portrait_andrei_delchev_small_bpga

Андрей Делчев

Изпълнителен директор на БПГА

Мария Йорданова

Организационен секретар

portrait_maya_ljubenova_small_bpga

инж. Мая Любенова

Организационен Координатор

portrait_tsveta_dinkova_small_bpga

Цвета Динкова

Експерт „Връзки с обществеността”