БПГА Екип

portrait_zhivodar_terziev_small_bpga

ЖИВОДАР ТЕРЗИЕВ

Председател на БПГА

Управител и съдружник
в дружеството за търговия с петролни
продукти „ЗАРА-Е” ООД, компания, създадена с изцяло български капитали.

portrait_andrei_delchev_small_bpga

Андрей Делчев

Изпълнителен директор на БПГА

Мария Йорданова

Организационен секретар

portrait_maya_ljubenova_small_bpga

инж. Мая Любенова

Организационен Координатор

portrait_svetoslav_benchev_small_bpga

Светослав Бенчев

Юрист Европейско право

portrait_tsveta_dinkova_small_bpga

Цвета Динкова

Експерт „Връзки с обществеността”