Цвета Динкова

Експерт „Връзки с обществеността”

 

Цвета Динкова е завършила Езикова гимназия „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик. Продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство. Има бакалавърска степен по „Финанси” и магистратура „Европейска интеграция” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Работила е почти 15 години в сферата на бизнес журналистиката в различни печатни медии. Оглавявала е отдел „Бизнес” в две издания.

Преминала е шестмесечен квалификационен курс „Европейски стандарти в медиите” в София и Рим. Участвала е в научни конференции в областта на медиите и европеистиката в Рим, Торун (Полша), Флоренция и София. Съавтор научната студия «Съграждане на гражданството: перспективи за публичното партньорство в България». Присъединява се към екипа на Българската петролна и газова асоциация през октомври 2015 г.