Андрей Делчев

Изпълнителен директор на БПГА

 

Андрей Делчев е възпитаник на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Специализирал е в Гърция (1984, “Конституционно право на Гърция”), Франция (Париж, 1991, “Защита на конкуренцията”), Англия (1994, “Реформа на публичната администрация”). До 1990 г. г-н Делчев работи в Софийски районен съд като съдия, а впоследствие и като председател на съда.

От 1991 г. до юни 1997 г. е началник на правния отдел на Министерски съвет. Участвал е в създаването на практически цялото ново законодателство на страната, като е работил върху над 10 000 акта на седем правителства – проектозакони, постановления и решения. Бил е Директор на група за управление на проектите по ФАР в Министерски съвет. В продължение на 7 години е председател на Борда на директорите на “Balkan Holidays International” – най-големия български туроператор, с дъщерни дружества в дванайсет държави от Европа и Северна Америка.