Литекс АД

Една от първите и основни търговски дейности на групата ЛИТЕКС е бизнесът с горива. Търговията с горива изиграва ключова роля за развитието и успеха на дружеството. Литекс АД е първата компания на родния пазар, която внася пропан-бутан с корабни партиди. Дистрибуцията на светли, тъмни горива и пропан-бутан на територията на България е от основните дейности на дружеството.

Литекс АД притежава петролна база, разположена в северна България. По проект базата е с капацитет от 10 000 метрични тона. През 2006 г. базата е лицензирана и към момента се използва като склад за горива на държавния резерв.

В градовете Ловеч и Бургас Литекс АД притежава лицензирани данъчни складове за съхранение и производство на пропан бутан. В склада се извършва пълнене на битови бутилки с пропан бутан. Правят се и доставки на газови бутилки по домовете.

В рамките на 2010 година, търговското дружество за горива Литекс АД запази обема на предлаганите суровини и търговията с тях на територията на страната.

ДИСТРИБУЦИЯ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ ШЕЛ

Литекс АД разполага с 32 бензиностанции и газстанции, предоставени на концесия и реконструирани по изискванията на Шел.
Станциите са изградени като съвременни комплекси, предлагащи голям брой висококачествени услуги според световните стандарти и изисквания в бранша.

В момента дружеството оперира с четири бензиностанции (две в София, една в Пловдив и една в Ловеч), изградени според последните изисквания. Метанстанции са изградени в градовете Ловеч и Пловдив.

При съхранението на горивата, в станциите на ЛИТЕКС са спазени всички технологични, екологични изисквания и условия за безопасност. Съоръженията са изградени и се поддържат според най-добрите Европейски практики.

Официален сайт