Лукойл Нефтохим Бургас АД

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е нефтохимическо предприятие, разположено на Черноморското крайбрежие на 15 км от гр. Бургас, България.

Дружеството разполага с морски, железопътни и автотранспортни терминали, магистрални тръбопроводи за нефт, бензин, дизелово и котелно гориво.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД произвежда автомобилни бензини /А-95, А-98, А-100/, нискооктанов бензин /НОБ/, дизелово гориво, реактивно гориво – Джет А-1, котелно гориво, флотско бункеровъчно гориво, пропан-бутан, сяра техническа, сярна киселина, битуми, пропилен и полипропилен. Историята на „Нефтохим“ започва през 1963 г. с въвеждането в експлоатация на първата инсталация за дестилация на нефт и производството на първия български бензин на 2 септември същата година.

Датата 12 октомври 1999 г. поставя началото на най-новата история от развитието на комбината. Подписан е договор за продажба и „Нефтохим” става част от семейството на глобалната вертикално-интегрирана енергийна компания „ЛУКОЙЛ”.

Основните приоритети пред „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са технологично съвършенство, оптимизация и дигитализация на бизнес процесите, повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти, осигуряване на безопасна среда, съответствие на най-високите стандарти за екологичност и ефективност на производството, развитие на човешкия капитал.

 „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД днес е:

– най-голямото нефтопреработвателно предприятие на Балканския полуостров, крупен инвеститор, със значим принос в икономиката на страната;

– производител на богат асортимент от горива с високо качество, познати и търсени на българския и международния пазар.

– модерно нефтопреработвателно предприятие, работещо в съответствие с водещи световни стандарти, със съвременен мениджмънт, за което въпросите, свързани с качеството, околната среда, енергийната ефективност, здравето и безопасността, имат първостепенно значение;

– социално-отговорна компания, внасяща достоен принос за развитието на обществото, загрижена за благополучието на своите работници, служители и ветерани, градяща открити и честни отношения със своите партньори и всички заинтересувани страни.

Официален сайт