Бент Ойл АД

БЕНТ ОЙЛ започва своята дейност през 1995 година. За тези две десетилетия фирмата завоюва пазарни позиции и се превърна в лидер на пазара на нефтопродукти в страната. През последните години дружеството постоянно е на челно място сред българските фирми (които не са дъщерни дружества на световни вериги) по реализирани обеми горива с пазарен дял от около 15% или над 270 000 тона горива годишно.

Компанията предлага широка гама от продукти – автомобилни горива, пропан бутан, горива за отопление, както и битуми с гарантирано високо качество, отговарящо на европейските стандарти. Като голям дистрибутор, “БЕНТ ОЙЛ” АД работи предимно с поддистрибутори, но извършва и много доставки до крайни потребители. Сред нейните клиенти са редица известни фирми, работещи в най-различни отрасли на промишлеността – строителство, пътно строителство, селско стопанство, енергетика и други.

Друго сериозно направление в дейността на дружеството е участието в търгове по Закона за обществените поръчки за доставки на горива на ведомства и фирми, които реализират поръчките си съгласно изискванията на този закон. Спечелвайки такива търгове БЕНТ ОЙЛ АД е доставяло нефтопродукти на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Българска Национална Телевизия, “Мини Марица-Изток” ЕАД, “ТЕЦ Марица-Изток 2” ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура”, “Главболгарстрой – инфраструктурно строителство” АД, Агенция “Пътна инфраструктура”, “Софийска вода” АД, ТЕЦ Варна, “Булгартрансгаз” ЕАД, НЕК, Агенция по заетостта, ИА Автомобилна администрация, Община София, Община Сливен, Община Самоков и още много общини, предприятия и др.

Официален сайт