Шел България ЕАД

Shell е международна енергийна компания, която има за цел да отговори на нарастващите потребности в световен мащаб от решения за повече и по-чиста енергия по начини, които са икономически, екологично и социално отговорни. Shell е на българския пазар от 1991 г. и оперира верига от 105 обекта за търговия на петролни продукти. Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 млн. клиенти. Компанията разшири своето бизнес портфолио в страната и навлезе в дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ, както и доставка на авиационно гориво за Летище София чрез Shell & MOH Aviation.

Официален сайт