Джи Ти Ей Петролиум ООД

е изцяло българска компания, създадена през 2009 г. с цел опериране на модерна петролна база за съхранение на нефтопродукти. Базата е разположена в Североизточна България в гр. Бяла, Русенска област, на главен път Е83 Русе – София, на 60 км от българо – румънската граница и на 260 км от София и Бургас. Базата е лицензирана като акцизен и данъчен склад към ДА “Митници” по закона за “Акцизите и Данъчните складове” и като публичен склад за съхранение на дизелово гориво към ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” по закона от запасите за нефт и нефтопродукти (ЗЗНН). Към настоящия момент дейността на компанията се разделя в две направления – съхранение на петролни продукти и търговия с петролни продукти.

Официален сайт