ЗАРА – Е ООД

ЗАРА помага на своите клиенти в бизнеса и ежедневието им, като следва техните индивидуални нужди и им дава сигурността на качественото обслужване.

ЗАРА е лидер в търговията с енергийни продукти. Търговската гама продукти включва пълната гама нефтопродукти, както и въглеводородни газове и природни газове.

Обектите ни за търговия с нефтопродукти се намират в Централна България, което позволява изключително добра логистика и уникална възможност за бързо обслужване на клиенти в цялата страна.

Петролна компания ЗАРА е създадена през 1994 година с основен предмет на дейност търговия с енергийни, петролни и химически продукти. ЗАРА е с изцяло частен капитал, отлична репутация и нисък бизнес риск.

През годините на фирменото си развитие, ЗАРА успя да съчетае традициите с иновациите в бизнеса, като запази постоянна тенденцията за разширяване и обновяване на основната си дейност.

ЗАРА постигна високи резултати в областта на търговията на едро с енергийни и петролни продукти, съхранение и обработка на енергийни продукти в данъчни складове и складове за военновременни запаси, търговията на дребно през собствена верига от автомобилни станции, автомобилен транспорт на всички видове енергийни и нефтохимически продукти, бутилиране на пропан-бутан и компресиран природен газ и лаборатория за контрол на качеството на енергийните продукти.

ЗАРА е приела като лична цел и трайна тенденция за развитие спазването на установените технологични изисквания и изисквания за качеството на течните горива.

ЗАРА спазва всички изисквания на ЕС за добавяне на биогорива към конвенционалните такива като блендира минерален и биодизел, съгласно Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Като търговец на енергийни продукти, ЗАРА следва и изискванията за енергийно спестяване без влошаване на качеството на стоките и услугите, чрез изпълнение на редица дейности и мерки, насочени към крайните потребители на енергийни източници, които водят до измеримо повишаване на енергийната ефективност.

Официален сайт