Ромпетрол България ЕАД

„Ромпетрол България“ ЕАД е представена в България от 2002 г. и е дъщерно дружество на групата „KMG International“. Компанията има активна мрежа от 58 бензиностанции в цялата страна и предлага на клиентите си в България качествени горива по европейски стандарти, произведени в рафинерия „Петромидия“. Компанията се стреми към активно развитие през следващите години, включително разширяване на мрежата и постоянно подобряване на качеството на обслужване.

С повече от 6000 служители, „KMG International“ е важен играч в Черноморския регион и Средиземноморието с дейност в 11 основни пазара. Групата е собственост на KazMunayGas, националната петролна и газова компания на Казахстан. „Ромпетрол“ е основната марка на „KMG International“ след преименуването през 2014-та на „Ромпетрол Груп Н.В.“ в „KMG International“ като част от стратегията за интеграция на всички активности под шапката на KazMunayGas.

„KMG International“ притежава и оперира „Петромидия“, най-голямата румънска рафинерия и една от най-модерните рафинерии в региона на Черно море, с капацитет на преработка 5 милиона тона годишно. Това стратегическо разположение на брега на Черно море позволява оптималната дистрибуция на петролни продукти.

„Вега“, втората рафинерия, притежавана от Групата, има над 110-годишна история. Тя се развива от класическа централа за рафиниране до производител и доставчик на специални продукти, произведени от полуготови продукти, доставени от „Петромидия“. По този начин работата на двете рафинерии се интегрира, за да произвеждат продукти с висока добавена стойност.

Марката „Ромпетрол“ е представителна за рафиниране и нефтохимически дейности, дистрибуция в Румъния, Молдова, България и Грузия, както и по отношение на добива на петрол. Чрез дружеството KMG Trading AG, разположено в Швейцария, Групата реализира значителни търговски операции с петрол и петролни продукти в района на Черно и Средиземно море.

Така „Ромпетрол“ се превръща в независим източник на енергия – от извличането и производството на суров петрол, през рафинирането и трансформацията, до висококачествените продукти, предлагани в нашите бензиностанции с модерен дизайн и с внимание и към най-малкия детайл.

През 2010 г. Ромпетрол България стартира предлагането на нова серия горива на българския пазар – Efix, специално създадени да предпазват двигателя и да подобрят работата му. Стратегията зад въвеждането на двете нови горива Efix Diesel и Efix Бензин 95 е да се продължи предоставянето на висококачествени продукти на атрактивна цена. И двете горива са налични във всички 58 бензиностанции на компанията в страната.

Официален сайт