Еко България ЕАД

ЕКО България ЕАД стъпва на българския пазар през 2002 година. Компанията е част от най-голямата индустриална и търговска група в Гърция – Hellenic Petroleum, с ключова роля в развитието на енергийния сектор в Югоизточна Европа. 

Успешното развитие на ЕКО България се дължи на главната й мисия – да предлага на клиентите си удобство, лесно достъпни локации и възможно най-доброто обслужване, както и голямо разнообразие от качествени горива, масла и други продукти и услуги. 

Горивата на ЕКО България са сертифицирани по програма „Гаранция ЕКО“ – уникална за българския пазар, дългосрочна програма за регулярни изненадващи качествени и количествени проверки на горивата на всички бензиностанции ЕКО, която се осъществява от независимата акредитирана лаборатория – „Булгарконтрола“. 

Всички бензиностанции ЕКО разполагат с търговска и кафе зона, паркинг зона, а на някои от тях има и автомивка и/или сервиз за смяна на моторно масло и други авто услуги. 

 

Официален сайт