БПГА ще започне да прилага държавната помощ от 25 стотинки на литър гориво в законовия срок

 
Както вече е известно с актуализацията на държавния бюджет e предвидена отстъпка в размер на 25 стотинки от цената на литър гориво, зареден в резервоар на МПС, собственост на физически лица. Мярката е адресирана към намаляване тежестта на цените на горивата върху българските граждани и ще помогне на голяма част от населението през втората половина на годината. Във връзка с това искаме да заявим, че членовете на Българската петролна и газова асоциация имат готовност да започнат прилагането на тази програма, която според правителствените разчети е на стойност 150 милиона лева.
В същото време, поради забавянето на актуализацията на бюджета в Народното събрание, държавната помощ от 25 стотинки няма да се приложи непосредствено от 1 юли 2022 година, както бе предвидено и обявено в проекта.
Членовете на Българската петролна и газова асоциация винаги са работели в рамките на закона и в този случай също ще се съобразят със законоустановената процедура, а именно – предвидената държавна помощ ще се предлага във всички обекти на членовете на Българската петролна и газова асоциация 3 дни, след като актуализираният бюджет бъде публикуван в Държавен вестник.
БПГА и нейните членовете приемат отговорно своята мисия за осигуряване на най-добри условия за потребителите на горива в страната, което налага да се представи пълната – вярна и точна информация, за реда и начина на
предоставяне на държавна помощ от 25 стотинки на гражданите. Това ще направим публично, непосредствено след приемане на окончателните текстове на бюджета.
Информация за потребителите ще е налична и на място в търговските ни обекти.