Нов акциз вдига цената на бензина до 3,20 лв./л

Нов акциз вдига цената на бензина до 3,20 лв./л

Източник на информация: “Труд

Бензинът ще поскъпне с около 1 лев, ако страните от ЕС одобрят предложението на ЕК за нови акцизи за горивата.

Европейската комисия предлага различен начин на облагане

Налогът ще зависи от енергийното съдържание и вредните емисии
Облагането на бензина ще нарасне със 71%

 

Акцизите за горивата да бъдат повишени и да се определят не на база литри, а според енергийното им съдържание, предлага Европейската комисия. Ако промяната бъде приета, цената на бензина от сегашните 2,20 лв. ще стане 3,20 лв. за литър, а дизелът ще поскъпне до 3,40 лв. за литър, каза за „Труд” Светослав Бенчев, юрист в Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Идеята е да бъдат повишени акцизите за традиционните изкопаеми горива, за да имат стимул хората и фирмите да използват повече алтернативни горива и електричество. За бензина и дизела Европейската комисия (ЕК) предлага минималният акциз да бъде 10,75 евро за един гигаджаул. В момента у нас акцизът за бензина е 710 лв. за 1000 литра, а за дизела (газьол) – 646 лв. за 1000 литра. Като се има предвид енергийното съдържание на бензина и дизела и това, че върху акциза се дължи и 20% ДДС, крайната цена на бензина ще нарасне с 1 лв. за литър, а на дизела с 1,20 лв. на литър, ако предложението на ЕК бъде прието, показват изчисления на БПГА.

За да стане всичко това, трябва да има съгласие между страните от ЕС. Предложението на Европейската комисия е новите правила за акцизите да влязат в сила от 1 януари 2023 г. Но за някои горива е предвиден преходен период от 10 години, така че през 2023 г. новият начин на облагане да стартира с по-ниски акцизи, които постепенно да нарастват до 2033 г.

През последните години политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката се промени радикално. Действащата в момента директива за облагане на горивата вече не е съобразена с настоящите политики на ЕС, посочват в мотивите си от ЕК. Предложената нова директива е част от законодателния пакет „Fit for 55” и се фокусира върху проблемите на околната среда, а целта е намаляване на замърсяването на въздуха. Новата цел на ЕС е до 2030 г. да бъде постигнато поне 55% намаление на вредните емисии спрямо нивото от 1990 г. А това се прави, за да се изпълни целта от Парижкото споразумение за повишаване на глобалната температура с доста под 2°C в сравнение с равнищата от средата на 19 век или дори с 1,5°C, пише в мотивите.

Необходимо е да бъдат премахнати стимулите за потребление на изкопаеми горива в целия ЕС, за да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, посочват авторите на новата директива. Това може да бъде постигнато чрез въвеждане на по-високи нива на данъчно облагане за замърсяващи горива, в допълнение към ценообразуването на горивата за транспорта чрез въвеждането им в схемата за търговия с емисии, пише в мотивите.

Нов акциз вдига цената на бензина до 3,20 лв./л

Освен повишаване на акцизите, Европейската комисия обсъжда и включване на горивата за автомобили в схемата за търговия с вредни емисии. Това означава, че ще трябва да се плаща при използване на горива, които отделят вредни емисии в атмосферата. Все още обаче това предложение не е ясно формулирано и не се знае каква е целта – за вредните емисии да плащат производителите на горива или отделяните емисии да бъдат включени директно в цената на горивата за крайните потребители. Ако това предложение бъде осъществено, цената на горивата ще нарасне допълнително.

Действащата в момента директива за облагане на горивата не насърчава намаляването на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и използването на електричество и алтернативни горива (възобновяем водород, синтетични горива, модерни биогорива и др.), пише в мотивите. Настояваща директива не дава и стимули за инвестиции в чисти технологии.

С новата директива ще бъдат определени по-високи нива на акцизите за изкопаеми горива и по-ниски за горива от възобновяеми източници, като по този начин се намалява ценовото предимство на изкопаемите горива пред по-малко замърсяващите алтернативи, посочват от ЕК. Това би обезкуражило използването на изкопаеми горива.

Действащите в момента минимални ставки на акцизите за горивата са ниски, тъй като не са актуализирани от 2003 г., въпреки че националните ставки в повечето страни от ЕС са значително над минимумите, пише в мотивите на ЕК.

Светослав Бенчев, юрист в БПГА, пред „Труд”: Биодизелът три пъти по-скъп

Светослав Бенчев, юрист в БПГА, пред „Труд”: Биодизелът три пъти по-скъп

Горивата за автомобилите ще поскъпват и заради редица административни задължения, налагани от Европейската комисия. Предстои да бъде въведено задължение за добавяне на нови биогорива към бензина и дизела, като новият биодизел е три пъти по-скъп, каза за „Труд” Светослав Бенчев, юрист в Българската петролна и газова асоциация. В момента биодизел се прави от рапица. Но с новите правила на ЕС ще биодизелът не трябва да се прави от храни, както и култури, които изместват отглеждането на храни. Затова трябва да се използва например отпадъчно олио от ресторантите или отпадъчни обрезки от мазнини от животни.

Биотетанол пък може да се произвежда като отпадък при производството на захарни изделия.

За петролните компании е вменено и задължение да предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните клиенти. Все още обаче няма яснота как точно ще става това. Някои компании работят в посока предлагане на по-високо ефективни масла, така че да се намали разходът на гориво. В някои страни петролните компании внасят пари във фонд, който използва средствата за спестяване на енергия, например за саниране на сгради. В България обаче такъв фонд няма.

Във Франция тези изисквания за енергийна ефективност на крайните клиенти са довели до поскъпване на горивата с 8-9 евроцента. У нас поскъпването на горивата няма да е толкова голямо, но няколко стотинки от всеки литър ще трябва да се отделят и за това.

По отношение на цените на бензина и дизела у нас през следващите седмици Светослав Бенчев заяви, че може да има поскъпване с няколко стотинки, ако цената на петрола доближи 80 долара за барел. Но в момента има лек спад на цената на петрола.

Може да има Преходен период от 10 години

Формирани са няколко групи горива

ЕК иска да стимулира производството на биогорива от селскостопански отпадъци, а не от рапица.

С предложената нова директива горивата са групирани според техните екологични показатели. Конвенционалните изкопаеми горива, като бензин и дизел, ще бъдат облагани с най-високата ставка.

Следващата категория ставки ще бъдат за горива, които са на фосилна основа, но са по-малко вредни и все още имат известен потенциал да допринесат за декарбонизация на икономиката. Тук влизат например природен газ, пропан-бутан и водород от изкопаем произход, минималният акциз за които първоначално ще бъде 2/3 от този за бензина, като за тях ще има преходен период от 10 години, през които акцизът постепенно ще нараства. В следващата група са биогоривата, акцизът за които в началото ще бъде само половината от този за бензина. Най-ниските акцизи ще бъдат за електричеството, усъвършенствани биогорива, течни горива от биомаса, биогазове и водород от възобновяем произход. Пример за усъвършенствано биогориво е целулозен етанол, който може да бъде произведен чрез хидролиза и ферментация на лигноцелулозни селскостопански отпадъци като слама, остатъци от царевица, други фуражи и енергийни треви, т. е. – горивото не е произведено от храни.

При отоплението данъкът в момента е по-висок от минимума

Няма съгласие между страните членки на ЕС за промяната

Няма съгласие между страните членки на ЕС за промяната

Предложението на ЕК цели повече хора да започнат да използват електрически автомобили.

Между страните от ЕС все още няма съгласие за въвеждане на новата директива. Но повечето страни от общността са се съгласили, че акцизите върху горивата трябва да се определят на база енергийното им съдържание и вредните емисии, а не на база литри, пише в мотивите към проекта на директива.

Идеята е новите акцизи да важат и за въздушния и морския транспорт, както и да бъдат повишени минималните акцизи за горивата за отопление. За въздушния и морския транспорт обаче предлагат да има 10-годишен преходен период, в който да бъдат достигнати минималните нива на акцизите. За отоплението пък ще има възможност страните членки да освобождават от плащането на акциза уязвимите потребители, или да използват събраните налози за предоставяне на повече социални помощи. У нас обаче газьолът за отопление се облага със същия акциз, както използвания в транспорта. Това беше направено, защото имаше много измами – гориво, предназначено за отопление, се използваше в транспорта.

За акциза за тока, използван от домакинствата, обсъждат няколко варианта – за период от 10 години да остане нулев, да бъде нула само през първата година, а след това постепенно да расте, или само уязвимите домакинства да бъдат освободени от акциза за период от 10 години. У нас в момента няма акциз за тока за бита, а за тока за бизнеса е 2 лв. за мегаватчас.

Covid-19 свали стойността на петрола

15 ст. за литър повишение за последните два месеца

Над 1 долар спад за ден
Covid-19 свали стойността на петрола 15 ст. за литър повишение за последните два месеца Над 1 долар спад за ден

Петролът поевтиня заради увеличението на новозаразените с Covid-19 в Азия.

Цените на бензина и дизела на бензиностанциите в страната нараснаха с 14-15 ст. за литър само в рамките на два месеца. Това бързо поскъпване се дължи на повишение на цените на петрола на международните пазари.

В началото на юни цената на бензина беше средно 2,10 лв. за литър, а на дизела – 2,11 лв., показват данни на сайта fuelo.net. А петролът сорт „Брент”, който е определящ за цената на горивата в страната, струваше на международните пазари около 70 долара за барел.

В рамките на два месеца петролът поскъпна до над 75 долара за барел. В резултат цените на бензина и дизела нараснаха средно до 2,25 лв. за литър. Ако цената на петрола продължи да се покачва, и горивата в България още ще поскъпнат.

Днес обаче цената на петрола се понижи с повече от един долар за барел. Ако това продължи и през следващите дни, а не е кратка корекция на пазара, през следващите седмици може да видим по-ниски цени по бензиностанциите.

Основната причина за поевтиняването на петрола днес беше увеличението на новозаразените с Covid-19 в Азия. Властите в Тайланд са готови да разширят набора от ограничителни мерки, докато броят на новозаразените в Сидни достига ново рекордно ниво. В резултат от опасения за завръщане на ограничителните мерките заради бързото разпространение на делта варианта на Covid-19, цената на петрола сорт Брент се понижи до 74,64 долара за барел. А американският лек суров петрол поевтиня до 73,12 долара за барел.