БПГА участва с лектори в откриването на летния семестър на Стопански факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

На 27 март в София бе открит летния семестър на магистърската програма на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”: “Енергийни пазари и услуги”

Експерти от Българската петролна и газова асоциация и практици от бизнеса с течни горива бяха поканени и взеха участие с лекции в старта на втория семестър.

Г-н Светослав Бенчев, главен юрист на БПГА, изнесе лекция на тема “Пакет от мерки на ЕС: “Готови за цел 55” – Предизвикателства пред българската и европейската икономика. Индустрия под обсада “. 

Г-н Васил Веселинов – мениджър „Продажби и управление на търговските обекти“, “Петрол”  АД дискутира със студентите “Актуалното състояние на пазара на течни горива в България”. 

Г-н Петър Киселов – директор “Търговия и доставки”, V-Gas Bulgaria запозна аудиторията с темата: “Инфраструктура и специфики на LPG пазара у нас”. 

Презентациите на експертите са достъпни на следните линкове: 

Презентация Светослав Бенчев

Презентация Ви Газ Петър Киселов

Презентация Петрол Васил Веселинов