На 07.10.2021 г. в „Гранд-хотел София“ от 11:00 ч, ет.1сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ организира дискусия:Пакет „Готови за цел 55“Предизвикателствата пред петролния бизнес в България

На 07.10.2021 г. в „Гранд-хотел София“ от 11:00 ч, ет.1
сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ организира дискусия:

Пакет „Готови за цел 55“
Предизвикателствата пред петролния бизнес в България

Форумът (с участието на представители на държавните институции, бизнес организации, политици и журналисти) идентифицира рисковете, предизвикателствата и възможностите, произтичащи от пакета мерки на Европейската комисия: „Готови за цел 55“/ FIT for 55.
На адрес: https://www.bpga.net/events можете да откриете „План за мобилност“ (във връзка с пакет „Готови за цел 55“) и дискутираните потенциални решения, касаещи бизнеса, потребителите и държавата.