Шеста лятна школа „Мениджмънт в енергетиката” с участието на БПГА

Главния юрист на БПГА, Светослав Бенчев, взе участие в Шестата лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – съвместен проект на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“. Мероприятието е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“, която традиционно привлича голям интерес сред кандидат-магистрите на факултета.

В обучението, което се проведе в сградата на Стопанския факултет, участваха общо 42 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании и 17 лектори от бизнеса и академичните среди.

В своите приветствия към участниците в лятната школа доц. д-р Атанас Георгиев – ръководител на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и представители на бизнеса говориха за значението на постоянното развитие на знанията и уменията в енергийния отрасъл, за ангажимента на компаниите в развитието на образователни инициативи и за положителния пример на Стопанския факултет в това отношение.

Самата цел на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на мениджмънта в енергийния отрасъл. Допълнително, чрез висока интерактивност се цели обучението да служи за възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки, както между самите участниците, така и между различните лектори, спонсори и организатори.

Въпросите, които бяха най-често задавани, бяха свързани с предизвикателствата на енергийния преход, прогнозирането на бъдещите пазарни движения, енергийните стратегии, дигитализацията, управлението на големите данни и др.

Участниците в шестата лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ се запознаха с теми, свързани с регулация, пазари, търговия с електрическа енергия и природен газ, перспективите пред ядрената енергетика и технологиите за съхранение на енергия, предизвикателствата за мрежовите компании и др. и в края на събитието получиха сертификати от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Източник: Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, БПГА

Снимка: www.uni-sofia.bg/